ΕΕΕΠ

Eπιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Π.Π.)

Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων Ανακοίνωση: H Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ανακοινώνει τα στοιχεία των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, για τα οποία έχει υποβληθεί από τους παρόχους τους η δήλωση αποδοχής των Γενικών Αρχών και Κανόνων Διεξαγωγής …

ΕΕTT

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Δια της παρούσης σας βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία "ΛΟΤΑΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό ρόλο "ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ", έχει καταχωρηθεί στο μητρώο παρόων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ.