Scan & Win

ΕΝΕΡΓΕΙΑ INTERSPORT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Scan & Win

ΕΝΕΡΓΕΙΑ INTERSPORT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ 18/4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERSPORT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 33

Scan & Win

ΕΝΕΡΓΕΙΑ INTERSPORT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ 19/4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERSPORT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 33

Scan & Win

ΕΝΕΡΓΕΙΑ INTERSPORT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ 20/4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERSPORT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 33

<

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “SCAN & WIN” ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η LOTARIA S.A ΓΙΑ ΤΗΝ INTERSPORT
ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Από 18/4/2019 έως 20/4/2019.

ΑΡΘΡΟ 1ο:

Για το διαγωνισμό “SCAN & WIN”, έχουν εκδοθεί 3000 τυχερά κουπόνια αριθμημένα και με σήμανση barcode. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτεί αγορά προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα τυχερά κουπόνια θα μοιραστούν από την Lotaria S.A στο κοινό, εκτός του καταστήματος ή των καταστημάτων που συμμετέχουν στην ενέργεια με τον εξής τρόπο. Κάθε κουπόνι που μοιράζεται στο κοινό, αναγράφει το κατάστημα συμμετοχής, ημερομηνία και ώρα κλήρωσης. 1) 1000 λαχνοί θα μοιραστούν την Παρασκευή 18/4/19 2) 1000 λαχνοί θα μοιραστούν το Σαββάτ0 19/4/19 3) 1000 λαχνοί θα μοιραστούν την Δευτέρα 20/4/19

ΑΡΘΡΟ 3ο:

Τα προς κλήρωση δώρα του ανωτέρου διαγωνισμού είναι τα κάτωθι: 1) 699 λαχνοί κερδίζουν μία δωροεπιταγή 10% για αγορές από τα κατάστηματα intersport που συμμετέχουν στην ενέργεια. 2) 700 λαχνοί κερδίζουν μία δωροεπιταγή 15% για αγορές από τα κατάστηματα intersport που συμμετέχουν στην ενέργεια. 3) 700 λαχνοί κερδίζουν ένα δωροκουπόνι 20% για αγορές από τα κατάστηματα intersport που συμμετέχουν στην ενέργεια. 4) 1 λαχνός κερδίζει ένα ζευγάρι παπούτσια.

ΑΡΘΡΟ 4ο:

Η κλήρωση των τυχερών λαχνών θα διεξαχθεί, σε χώρο της εταιρίας Lotaria επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθμός 42 στον Άλιμο Αττικής, με γεννήτρια τυχαίων αριθμών της εταιρείας IDQUANTIQUESA και με σειριακό αριθμό 13255Α410, αδιαμφισβητήτως πιστοποιημένη στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), στην οποία και θα εισάγονται, ως αριθμοί συμμετέχοντες στην κλήρωση, το σύνολο των διατεθέντων λαχνών που διατίθενται στο κοινό κάθε ημέρα της ισχύος του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5ο:

Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν κάποιο δώρο θα ανακοινώνονται καθημερινά μετά τις 10:30π.μ. στο κατάστημα ή καταστήματα που συμμετέχουν στην κλήρωση για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί ο διαγωνισμός.

ΑΡΘΡΟ 6ο:

Ο κάτοχος του λαχνού για να πληροφορηθεί εάν κέρδισε κάποιο από τα δώρα του διαγωνισμού, πρέπει να επισκεφτεί τα κατάστηματα που συμμετέχουν από τις 10:30 έως τις 20:00 την Παρασκευή 18/4, το Σάββατο 19/4 και την Δευτέρα 20/4 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Lotaria S.A., να ελέγξει ηλεκτρονικώς το barcode του κουπονιού για να δει εάν κερδίζει. Εάν ο λαχνός κερδίζει κάποιο από τα δώρα, ο τυχερός παραδίδει τον λαχνό στον υπάλληλο που εποπτεύει την διαδικασία και παραλαμβάνει αμέσως το αντίστοιχο δώρο που έχει κερδίσει. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Σε περίπτωση απώλειας του λαχνού, δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να παραληφθεί το δώρο.

ΑΡΘΡΟ 7ο:

Κάθε λαχνός, ισχύει μόνο για την ημέρα της κλήρωσης που αναγράφεται πάνω στο κουπόνι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να εξαργυρωθεί άλλη μέρα πέραν αυτής που αναγράφετε επάνω στο τυχερό κουπόνι.

ΑΡΘΡΟ 8ο:

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, των αναφερόμενων σε όλα τα άρθρα της παρούσης. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής και δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την παράδοση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 9ο:

Ο κάτοχος του λαχνού θα πρέπει να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών (18).

ΑΡΘΡΟ 10ο:

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει εγκαίρως και με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της εταιρείας Lotaria S.A, την διεξαγωγή και την κλήρωση του διαγωνισμού ή να μεταβάλλει εγκαίρως και αζημίως οποιονδήποτε όρο αυτής, κατά την εύλογη κρίση της και εφόσον αυτό απαιτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 11ο:

Οι παρόντες όροι διεξαγωγής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και πάσα διαφορά σχετικά με τον διαγωνισμό επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης του Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 12ο:

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια.

ΑΡΘΡΟ 13ο:

Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση - μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους νικητές.

ΑΡΘΡΟ 14ο:

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται.

ΑΡΘΡΟ 15ο:

Το προσωπικό των εταιρειών «INTERSPORT» και «Lotaria A.E», δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό “Scan & Win”.

ΑΡΘΡΟ 16ο:

Η διοργανώτρια εταιρεία Lotaria S.A δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα σε εύλογο χρόνο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο:

Η εταιρεία Lotaria S.A δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), ή ακόμη και για την αδυναμία μετάδοσης μέσο internet των τυχερών κουπονιών στο κατάστημα που συμμετέχει, δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν υποχρεώσεων της.

ΑΡΘΡΟ 18ο:

Η εταιρεία Lotaria S.A διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα , αυτή ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως), τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

ΑΡΘΡΟ 19ο:

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, για το διάστημα ενός (1) έτους από την διεξαγωγή της κλήρωσης, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 20ο:

Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στη ιστοσελίδα της διοργανώτριας www.lotaria-sa.gr, και στο κατάστημα/καταστήματα συμμετοχής ενώ το κοινό για οποιαδήποτε επιπλέον μορφή πληροφορίας για το διαγωνισμό μπορεί να καλέσει στην γραμμή εξυπηρέτησης 210 5558832 ή να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@lotaria-sa.gr .