Καλό Πάσχα µε 50.000 µετρητά

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 02/04/2018 έως 19/04/2018. Όσοι επισκεφθούν ένα από τα καταστήµατα BAZAAR κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έχουν την ευκαιρία να λάβουν µέρος στην ενέργεια και να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της κλήρωσης µε τον παρακάτω τρόπο: Ο ενδιαφερόµενος επισκέπτης, κάνοντας αγορές άνω των 50€ (µε τουλάχιστον 5 προϊόντα χορηγών), αποκτά αυτοµάτως το δικαίωµα να λάβει µέρος στην κλήρωση. Τα προϊόντα των χορηγών είναι σηµατοδοτηµένα µε ειδικό προωθητικό δείκτη εντός των καταστηµάτων. Αποδεικτικό συµµετοχής στην κλήρωση αποτελεί η απόδειξη του εκάστοτε πελάτη που τηρεί τους παραπάνω όρους και η οποία διαθέτει εκτυπωµένο ένα µοναδικό αριθµό συµµετοχής. Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της Προωθητικής Ενέργειας, θα αναδειχθούν (90) τυχεροί νικητές που θα κερδίσουν τα παρακάτω δώρα: 10 νικητές κερδίζουν 1000 ευρώ ο καθένας και 80 νικητές από 500 ευρώ.

Category: