ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

'Οροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο lotaria-sa.gr website (εφεξής Site) που ανήκει στην εταιρία ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε να δεσμευθείτε με και να τηρείτε τους όρους χρήσης (εφεξής και Συμφωνητικό) αυτού του Site. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Site και καμία υπηρεσία του. Oι όροι «εμείς», «εμάς», lotaria-sa, ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε αναφέρονται στο Site lotaria-sa.gr.

Αποδοχή των όρων

Το lotaria-sa.gr θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή αυτού του Συμφωνητικού. Το lotaria-sa.gr έχει το δικαίωμα να ανανεώνει το περιεχόμενο αυτού του Συμφωνητικού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, με μόνη την ανάρτηση της νέας εκδοχής στο Site www.lotaria-sa.gr. Το τελευταίο Συμφωνητικό θ΄αναρτηθεί στο Site και θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή του. Θα πρέπει να ελέγξετε αυτό το Συμφωνητικό, αλλά και την τελευταία εκδοχή του, όταν γίνει η ανάρτησή του στο Site. H συνέχιση της χρήσης του Site, μετά την ανάρτηση του τελευταίου Συμφωνητικού, συνεπάγεται την αποδοχή και συναίνεση στους όρους χρήσης του Site και τη δέσμευσή σας από τους τροποποιημένους ανανεωμένους όρους χρήσης του Site. Αν δεν συμφωνείτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων χρήσης του Site, τότε συμφωνείτε να τερματίσετε τη χρήση και πρόσβαση στο Site και τις υπηρεσίες μας. Η lotaria-sa.gr μπορεί να διακόψει προσωρινά ή εντελώς τις υπηρεσίες της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς να φέρει ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οιουδήποτε.

Περιγραφή των υπηρεσιών/παιχνιδιού

Το lotaria-sa.gr είναι το Site παρουσίασης και πρόσβασης σε τυχερά παιχνίδια, αφού η συμμετοχή των παικτών λαμβάνει χώρα ύστερα από αυτοματοποιημένη επιλογή που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, αλλά το αποτέλεσμα τους εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα παρέχει το lotaria-sa.gr θα είναι το «Κρεμάλα» (στην αγγλική γλώσσα Hangman). Το παιχνίδι παίζεται ως ακολούθως: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι θα καλούν ή θα στέλνουν μήνυμα κειμένου (sms) με το πενταψήφιο νούμερο που θα βλέπουν στους δείκτες της τηλεόρασής τους. Μόλις καλέσουν, θα λαμβάνουν μέρος σε διαδικασία επιλογής κλήσης που θα δώσει τον αριθμό και το όνομα του παίκτη που θα λάβει μέρος στο παιχνίδι και θα προσπαθεί να βρει τα γράμματα που σχηματίζουν τη ζητούμενη λέξη. Η κάθε κλήση δε σημαίνει αυτόματα και επιλογή στο παιχνίδι. Επίσης, ο εκάστοτε παίκτης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς ποιά χρονική στιγμή ενεργοποιείται ο μηχανισμός επιλογής της κλήσης, καθώς η διαδικασία επιλογής του παίκτη που θα συμμετάσχει βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας. Η κάθε κλήση είναι μία αυτοτελής προσπάθεια συμμετοχής στο παιχνίδι. Η χρέωση είναι ανά κλήση και ανεξάρτητα διάρκειας [πρέπει να αναφέρεται το ποσό της χρέωσης της κλήσης] και είναι συνολική, ήτοι αναφέρει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή ανηλίκων στο εκάστοτε παιχνίδι του Site. H λύση του κάθε παιχνιδιού θα δημοσιεύεται στο Site και θα μένει εκεί αναρτημένη τουλάχιστον για 3 μέρες μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του παιχνιδιού. Όταν το παιχνίδι παρουσιάζεται και μέσω Ραδιοτηλεοπτικού μέσου, η διαδικασία επιλογής των παικτών, θα γνωστοποιείται και στην σχετική εκπομπή.

Ένα παράδειγμα του παιχνιδιού θα παρουσιάζεται στους τηλεοπτικούς δείκτες – η ταυτότητα του τηλεοπτικού σταθμού θα γίνει γνωστή με νέα ανάρτηση στο Site – πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όπως ακολουθεί: Για παράδειγμα : Κ – – – – – -Ι Απάντηση: (ΚΑΡΠΟΥΖΙ) Επίσης, μπορεί να δίνεται μία ένδειξη για την ανεύρεση της σωστής λέξης που ζητάμε. Η συμμετοχή στο παιχνίδι βασίζεται στη γνώση και την παρατηρητικότητα των παικτών. Ο παίκτης που θα επιλεγεί να λάβει μέρος στο παιχνίδι θα δίνει διαφορετικά γράμματα της αλφαβήτου, τα οποία υποθέτει ότι αποτελούν μέρος της ζητούμενης λέξης. Εάν ο παίκτης δώσει ως απάντηση ένα λάθος γράμμα, δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να παίζει στο παιχνίδι και κάθε σωστό γράμμα που έδωσε για τον σχηματισμό της λέξης θα παραμένει στα κενά (στο σχηματισμός της λέξης)

Παράδειγμα Κ-Ρ- – – -Ι Δηλαδή σε αυτό το παράδειγμα ο επόμενος παίκτης θα επωφελείται από το γράμμα που έχει βρει ο προηγούμενος παίκτης (Ρ)και έτσι θα έχει το πλεονέκτημα να βρει ευκολότερα τα επόμενα γράμματα που αποτελούν τη ζητούμενη λέξη. Επίσης, ο εκάστοτε παίκτης έχει το δικαίωμα να βρει ολόκληρη τη λέξη κατευθείαν χωρίς να αναφωνεί καθένα χωριστά τα γράμματα της ζητούμενης λέξης.

Ο παίκτης που συμπληρώνει την κρεμάλα (ήτοι βρίσκει τη ζητούμενη λέξη) θα νικήσει το τυχερό έπαθλο, το οποίο θα ανακοινώνεται με νέα ανάρτηση στο Site. Λοιπές λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του παιχνιδιού αυτού, καθώς και τυχόν μελλοντικών στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά και στο Site, θα αναρτηθούν στην ανανεωμένη εκδοχή του Συμφωνητικού (ήτοι των όρων χρήσης του Site 1Lotaria.com), το οποίο Site, θα πρέπει από καιρό σε καιρό να ελέγχετε προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες ή μεταβολές των περιεχομένων αυτού του Συμφωνητικού (ήτοι των όρων χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου του εν λόγω Site)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης και μη παραίτηση άσκησης δικαιώματος ή/και αξίωσης

Σε καμία περίπτωση η lotaria-sa.gr και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις ή συνέταιροι, σύμβουλοι, υπάλληλοι ή προστειθέντες αυτής δεν ευθύνονται με κανένα τρόπο για το περιεχόμενο, τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια συμβεί λόγω της χρήσης του Site ή/και της συμμετοχής στο εκάστοτε παιχνίδι του Site.Επίσης, η lotaria-sa.gr και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες, καθώς και οι προστειθέντες αυτής δεν ευθύνονται για άλλα links που έχει το site, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, διαφημιστικά links.Καμία καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος από την lotaria-sa.gr, τις συνδεδεμένες εταιρίες ή τους προστειθέντες της δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξίωσης έναντι τρίτων.

Λήξη λειτουργίας ή/και πρόσβασης στο Site

Συμφωνείτε ότι το lotaria-sa.gr ή και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτό εταιρία ή προστηθείς αυτής μπορεί να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες της λόγω παραβιάσεων αυτού του Συμφωνητικού ή λόγω εντολών ή αποφάσεων, εγκυκλίων ή/και νόμων των αρμοδίων νομοθετικών, δικαστικών και εν γένει δημοσίων αρχών και υπηρεσιών. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία Σε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του Site, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά, αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, αρμόδια για την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό Δίκαιο. Το παιχνίδι τηρεί τις Γενικές αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων και διεξάγεται σύμφωνα με την απόφαση 93/2/28-1-2014 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΦΕΚ 205/4-2-2014).

Η ιστοσελίδα της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. έχει ως στόχο την πληροφόρηση των χρηστών – επισκεπτών της. Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών της μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Ο χρήστης δια του παρόντος διαβεβαιώνει ότι μπορεί νομίμως να εκπροσωπεί τον εαυτό του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δεσμευτεί με την παρούσα συμφωνία. Επίσης ο χρήστης διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών καθώς και ότι η εκ μέρους του χρήση του παρόντος Ιστότοπου θα είναι σύμφωνη με τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής η σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. και των χρηστών – επισκεπτών της. Ειδικότερα:

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών. Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών – επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Αναπαραγωγή περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της. Απαγορεύεται επίσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα

Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/ και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου

Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε., παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος www.lotaria-sa.gr καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν κείμενο εκφράζει τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων του οικείου δικτυακού τόπου, ιδιοκτησίας της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε.. Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη στο site καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω έχουν ως σκοπό την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του site μας και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των λιγότερο δημοφιλών σελίδων και την προσθήκη περιεχομένου στις περισσότερο δημοφιλείς σελίδες. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων (εγγραφή στη mailing list, κ.λπ.), η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. δηλώνει ρητά πως οι πληροφορίες αυτές σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από τον νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε., σε κάθε δε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list). Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των οποίων δεν είναι υπεύθυνη η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε..

Υπηρεσίες

Μέσω της ιστοσελίδας της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. είναι πλέον δυνατή η on line πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο με τεράστια πλεονεκτήματα στην αναζήτηση και διασύνδεση των αναζητούμενων πληροφοριών και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μια από τις οποίες είναι και η ψηφιακή παρουσίαση των παιχνιδιών της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε..

Παροχή Υποστήριξης στους πελάτες/επισκέπτες

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την πολιτική διαχείρισης της Εταιρίας μας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε.