ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου (Privacy Policy)

Η lotaria-sa.gr και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, μεταχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των παικτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 (Α50) περί προστασίας του Ατόμου και της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει. Η lotaria-sa.gr μπορεί να κάνει χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που εσείς εισάγατε στο Site ή δώσατε κατά τη διεξαγωγή του εκάστοτε παιχνιδιού, προκειμένου να σας παρουσιάσει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία της ή για να συστήσει κάποιο νέο προϊόν ή γενικότερα για να σας ενημερώσει. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters από εμάς, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε opt out σε επιλογή που θα υπάρχει εν ευθέτω χρόνω στο Site. H συνεχής χρήση του Site συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας στην Πολιτική απορρήτου του Site, για την οποία πρέπει εσείς οι ίδιοι να ενημερώνεστε με δική σας πρωτοβουλία, επισκεπτόμενοι ανά τακτά διαστήματα το εν λόγω Site

Πολιτική Συλλογής και Διαχείρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πληροφορίες για την Εταιρία και την Ιστοσελίδα μας

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/ επισκεπτών της ιστοσελίδας μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας πολιτικής.

Οι υπηρεσίες και οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους επισκέπτες την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σημειώνεται ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιοδήποτε τρίτο. Η ιστοσελίδα μας περιέχει σύνδεσμο (link) προς άλλες ιστοσελίδες. Σημειώνεται ότι η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιριών/ ιστοσελίδων.

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Η Εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των πελατών/ επισκεπτών μας, με τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από τον διακομιστή του δικτύου μας (web server), όπως η διεύθυνση IP, το όνομα του χώρου (domain name) τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του H/Y τους. Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών – επισκεπτών μας, τα οποία τηρούνται στα αρχεία μας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies» για την αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων.

Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχουν αυτόβουλα οι πελάτες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας μας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της. Η χρήση δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι πελάτες/ επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε.. Η Εταιρία μας δεν συλλέγει πληροφορίες για τους πελάτες/επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως Δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η Εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers) με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης. Η Εταιρία μας τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της από: - Παράνομη πρόσβαση - Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη - Παράνομη τροποποίηση Εκούσια ή ακούσια καταστροφή Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. ή των υπαλλήλων της. Η Πολιτική συλλογής και διαχείρισης της Εταιρίας μας είναι σύμφωνη με: - Το νόμο 2472/1997 - Το νόμο 2774/1999 - Τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.