Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Play & Win

To «PLAY AND WIN» είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα διαδραστικού περιεχοµένου (τηλεπαιχνίδι), διεξαγόμενο σε πραγματικό-παρόντα χρόνο (real-time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή. Απαρτίζεται από γρίφους γνώσεως, παρατηρητικότητας και ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου, κατά το οποίο έκαστος τηλεθεατής που κληρώνεται να συμμετάσχει (εφεξής ο Παίκτης) καλείται να απαντήσει ζωντανά στους γρίφους που περιγράφονται με τους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής. Το Παίγνιο διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη φάση (τυχερή φάση) αφορά στην κλήρωση των Παικτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιγνίου, ενώ το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης (φάση γρίφων) εξαρτάται αποκλειστικώς από τις γνώσεις, την παρατηρητικότητα, και τη γνώση επί της ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου των Παικτών, και αφορά στην επίλυση των γρίφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής. Κύκλος του Παιγνίου είναι η χρονική περίοδος διεξαγωγής του Παιγνίου, κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία αμφοτέρων των φάσεων του Παιγνίου.

Quizmania

To «QUIZMANIA» είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα διαδραστικού περιεχοµένου (τηλεπαιχνίδι), διεξαγόμενο σε πραγματικό-παρόντα χρόνο (real-time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή. Απαρτίζεται από γρίφους γνώσεως, παρατηρητικότητας και ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου, κατά το οποίο έκαστος τηλεθεατής που κληρώνεται να συμμετάσχει (εφεξής ο Παίκτης) καλείται να απαντήσει ζωντανά στους γρίφους που περιγράφονται με τους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής. H δομή του Παιγνίου είναι η κάτωθι: Το Παίγνιο διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη φάση (τυχερή φάση) αφορά στην κλήρωση των Παικτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιγνίου, ενώ το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης (φάση γρίφων) εξαρτάται αποκλειστικώς από τις γνώσεις, την παρατηρητικότητα, και τη γνώση επί της ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου των Παικτών, και αφορά στην επίλυση των γρίφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής.

Win TV

To «Win TV» είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα διαδραστικού περιεχοµένου (τηλεπαιχνίδι), διεξαγόμενο σε πραγματικό-παρόντα χρόνο (real-time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή. Απαρτίζεται από γρίφους γνώσεως, παρατηρητικότητας και ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου, κατά το οποίο έκαστος τηλεθεατής που κληρώνεται να συμμετάσχει (εφεξής ο Παίκτης) καλείται να απαντήσει ζωντανά στους γρίφους που περιγράφονται με τους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής. Το Παίγνιο διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη φάση (τυχερή φάση) αφορά στην κλήρωση των Παικτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιγνίου, ενώ το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης (φάση γρίφων) εξαρτάται αποκλειστικώς από τις γνώσεις, την παρατηρητικότητα, και τη γνώση επί της ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου των Παικτών, και αφορά στην επίλυση των γρίφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής.

Winner-Winner

To «WINNER-WINNER» είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα διαδραστικού περιεχοµένου (τηλεπαιχνίδι), διεξαγόμενο σε πραγματικό-παρόντα χρόνο (real-time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή. Απαρτίζεται από γρίφους γνώσεως, παρατηρητικότητας και ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου, κατά το οποίο έκαστος τηλεθεατής που κληρώνεται να συμμετάσχει (εφεξής ο Παίκτης) καλείται να απαντήσει ζωντανά στους γρίφους που περιγράφονται με τους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής. Το Παίγνιο διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη φάση (τυχερή φάση) αφορά στην κλήρωση των Παικτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιγνίου, ενώ το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης (φάση γρίφων) εξαρτάται αποκλειστικώς από τις γνώσεις, την παρατηρητικότητα, και τη γνώση επί της ορθογραφίας του ελληνικού λεξιλογίου των Παικτών, και αφορά στην επίλυση των γρίφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής.