Διαγωνισμός Lucky Day!

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια & Κλήρωση

«ΤΥΧΕΡΗ ΜΕΡΑ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «21 GAMING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία έχει έδρα στo Χαλάνδρι Αττικής επι της οδού Παπανικολή 40 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια & κλήρωση με την ονομασία “OPAP PLAY Τυχερή Μέρα” (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»).

Αποδοχή των όρων

1.- Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι κάτοχος ατομικής κάρτας παίκτη του ΟΠΑΠ, και θα ακολουθήσει όλα τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω στον όρο (3).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ατόμων κάτω των 21 ετών. Συμμετοχές ατόμων κάτω των 21 ετών θα θεωρούνται αυτομάτως άκυρες. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται:

Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται:

α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών,

β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και διαχείριση του διαγωνισμού και της κλήρωσης,

γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

2.- Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί στο κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργανωτή που βρίσκεται στην διεύθυνση 1ο χλμ. Αγρινίου Αντιρρίου από την Πέμπτη 03/10/2019 μέχρι το Σάββατο 05/10/2019 κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

Category: